سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 1: معرفت شناسی

ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده : عبدالله محمدی | مجتبی مصباح
سال نشر : 1398
تعداد صفحات : 329

معرفی کتاب
بدون تردید در علوم بشری با مجموعه ای از قضایا مواجه هستیم. برای هر محقق و اندیشمندی جای این پرسش است که با چه میزانی، در مورد گزاره های آن داوری کند و با چه ابزاری آنها را بشناسد و بر چه اساسی معیار صدق و کذب آنها را تشخیص دهد؟ معارف و آموزه های اعتقادی و عملی اسلام نیز از راه های گوناگون، همچون راه عقل و نقل، به دست می آیند. تعمیق این آموزه ها و تحقیق در آنها نیازمند بررسی اعتبار این معارف و راه های تحصیل آنهاست. این کتاب، به عنوان نخستین بحث بنیادین در اندیشه های اسلامی، به ارزیابی این معارف می پردازد. بدین منظور، مهم ترین مباحث معرفت شناسی، همچون بررسی اقسام معرفت، راه های معرفت و ارزیابی آنها و پاسخ به شبهات شکاکیت و نسبیّت گرایی و نیز هرمنوتیک فلسفی، تعدد قرائت ها و پلورایسم دینی با بیانی روان مورد بررسی قرار می گیرند.


سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 2: خداشناسی

ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده : عبدالرسول عبودیت| مجتبی مصباح
سال نشر : 1398
تعداد صفحات : 224

معرفی کتاب
کتاب حاضر با این هدف تدوین یافته که مبانی فلسفی لازم برای مباحث خداشناسی را به صورت نسبتا ساده و روان، و در عین حال، کاملا استدلالی بیان کند و بر پایه آن، اساس اعتقادات دینی را اثبات کرده، شبهات مربوط را به صورتی مناسب پاسخ دهد.
این کتاب مشتمل بر دو بخش است: بخش اول، شامل برخی مباحث عام فلسفی مانند مواد ثلاث و علت و معلول که تلاش شده است تنها در حد مورد نیاز برای تامین هدف گفته شده بدان ها پرداخت شود. بخش دوم کتاب، خداشناسی استدلالی است که همان اصول فلسفی اثبات شده در بخش نخست را عملا به کار می گیرد و وجود خداوند، و توحید ذاتی، صفاتی، و افعالی را اثبات می کند و به مبحث جبر و اختیار و هدف آفرینش نیز می پردازد.


سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 3: انسان شناسی

ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده : صفدر الهی راد
سال نشر : 1398
تعداد صفحات : 279

معرفی کتاب
تحلیل مسائل بنیادینی همچون ساحت های وجودی انسان، توانایی ها و استعدادهای وجودی وی، حیات پس از مرگ، هدف غایی از آفرینش انسان ها و راه رسیدن آدمی به سعادت حقیقی، از جنبه های گوناگونی اهمیت دارد؛ اولاً از آنجا که موضوع و محور علوم انسانی، انسان است، پاسخ به این مسائل در رسیدن به دیدگاهی جامع در مسائل علوم انسانی ضروری است؛ ثانیاً مفاهیم اخلاقی، همانند «خوب و بد»، «باید و نباید»، «حق و باطل» در نسبت با حقیقت وجودی انسان مطرح می شوند.
بر همین اساس، تعیین ملاکی مشخص برای این امور هنجاری در حوزه های گوناگون فردی و اجتماعی (همانند حقوق، سیاست، اقتصاد، هنر و …) به نوع نگرش به انسان بستگی دارد؛ ثالثاً تبیین و اثبات معارفی همچون ضرورت حیات پس از مرگ و وجود راه سعادت انسان (دین) و ویژگی های این راه، مبتنی بر شناختی صحیح از کمال «انسان» است. امور فوق در کتاب حاضر (انسان شناسی) مورد بررسی می شود.


سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 4: فلسفه اخلاق

ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده : مجتبی مصباح
سال نشر : 1398
تعداد صفحات : 283

معرفی کتاب
هنگامی که مکاتب گوناگون اخلاقی راه های متنوعی برای زندگی مطلوب ارائه می دهند، فلسفه اخلاق است که می تواند با کنکاش در مبانی اخلاق، ملاک گزینش مکتب معقول را بیابد. این کتاب، در پی دفاع عقلانی از مکتب ارزشی و اخلاقی اسلام، با توجه به دیدگاه های بدیل و ابهام های موجود است. این کتاب با محور قرار دادن مسئله واقع گرایی در اخلاق، مکاتب گوناگون اخلاقی را بررسی کرده، با اثبات واقع گرایی در اخلاق، به ارائه معیار ارزش اخلاقی می پردازد، و با استفاده از آن راه ارزیابی صفات اکتسابی و کارهای اختیاری را بررسی می کند. روش بحث برای اثبات مبانی، عقلی است، اما از آیات قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام نیز در معرفی مکتب اخلاقی اسلام استفاده شده است.


سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 5: فلسفه حقوق

ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده : مصطفی دانش پژوه
سال نشر : 1398
تعداد صفحات : 305

معرفی کتاب
امروزه تا حدود زیادی مرسوم و مقبول است که بحث های کلی، بیرونی و عقلی – تحلیلی درباره یک پدیده یا یک علم را زیر عنوان «فلسفه» آن پدیده یا علم، مطالعه کنند و «فلسفه حقوق» نیز چنین است. در این اثر، مراد از فلسفه حقوق، دانشی است که با شیوه عقلی – تحلیلی، کلی و بیرونی، قواعد حقوقی (=قانون) را مورد بحث قرار می دهد و از چیستی، مبنا، هدف، مشروعیت قانون و مانند آن سخن می گوید. نویسنده در این کتاب، از انبوه مباحثی که زیر عنوان «فلسفه حقوق» طرح شدنی است، به طرح مهم ترین آنها بسنده کرده، پس از بیان مفاهیم و اصطلاحات و تبیین امکان بحث از «فلسفه حقوق اسلامی»، از رابطه حقوق با اخلاق و دین سخن گفته، لزوم دینی (اسلامی) بودن حقوق را تبیین کرده، و به دنبال آن، مهم ترین بحث فلسفه حقوق، یعنی مبنا و هدف حقوق را از سه دیدگاه حقوق طبیعی، حقوق پوزیتویستی و حقوق اسلام مورد مطالعه قرار داده و در ادامه و برای تکمیل بحث، از ویژگی ها و منابع حقوق اسلام سخن گفته و سرانجام با نگاهی تطبیقی به «حقوق بشر» از دو دیدگاه اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسلام، کتاب را به پایان برده است.


سلسله دروس مبانی اندیشه اسلامی 6: فلسفه سیاست

ناشر : انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
نویسنده : قاسم شبان نیا
سال نشر : 1398
تعداد صفحات : 311

معرفی کتاب
کتاب «فلسفه سیاست»، از جمله سلسله کتب مبانی اندیشه اسلامی است که متکفل طرح مباحث بنیادین مربوط به نظام سیاسی اسلام است. تلاش شده اهمّ مباحث کلان و مبنایی مرتبط با نظام سیاسی اسلام در این اثر گنجانده شود؛ بدین منظور، پس از توضیح برخی واژگان کلیدهای مرتبط، از رابطه دین و سیاست سخن به میان آمده است. در ادامه، در بحث از مشروعیت سیاسی، پس از بررسی مفهومی، برخی نظریات مربوط به ملاک مشروعیت به بحث گذاشته شده، در نهایت، دیدگاه اسلام در این زمینه مطرح شده است. به منظور تبیین جایگاه مردم در حکومت اسلامی، مبحث بعدی به تبیین چنین جایگاهی اختصاص یافته است. از آن پس، عمده مباحث این نوشتار معطوف به عصر غیبت گردیده، مسائلی همچون تبیین مفهومی، پیشینه، ادلّه، شرائط و میزان اختیارات ولی فقیه مطرح شده است. در پایان نیز، به منظور اثبات کارآمدی نظریه ولایت فقیه، از بعد نظری و عملی، این کارآیی نشان داده شده است.