درخواست خرید اینترنتی کتاب توسط رابط استان

 

ان شالله با اطلاع رسانی از طریق مسئولین ستاد به رابطین استانها و قبل از شروع تدریس کتاب خداشناسی، درگاه خرید کتاب مجددا برای مدت محدود باز خواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا